PVC buis inzamelen; Een duurzame oplossing voor afval.

PVC buis inzamelen;
Een duurzame oplossing voor afval.

Waarom PVC buizen inzamelen?

PVC buizen zijn een veelgebruikt materiaal vanwege hun duurzaamheid, lichtgewicht en kostenefficiëntie. Echter, net als bij andere materialen, ontstaat er afval tijdens de installatie en bij renovaties. Omniplast, als buizenfabrikant, is lid van BureauLeiding. Samen met andere fabrikanten willen wij graag het recycleren van kunststof leidingafval stimuleren. Het inzamelen van PVC buizen draagt bij aan milieubescherming en de circulaire economie, door recycling, te bevorderen.

De drie voordelen van PVC buizen recycling

1. Milieuvoordeel:
Recycling van PVC buizen vermindert de hoeveelheid afval die op stortplaatsen belandt, wat bijdraagt aan een schoner milieu.

2. Besparing van Grondstoffen:
Door gerecycled PVC te gebruiken, verminderen we de behoefte aan nieuwe grondstoffen, wat leidt tot minder winning van natuurlijke hulpbronnen.

3. Energie-efficiëntie:
Het recyclen van PVC kost minder energie dan het produceren van nieuw PVC, wat resulteert in een lagere CO2-uitstoot.

Hoe kunststof leidingafval in te leveren

Als Omniplast zijnde stimuleren wij, als lid van BureauLeiding, het inzamelen van verschillende soorten kunststoffen. Het is dan ook mogelijk om via Omniplast om naast PVC buizen ook PP en PE kunststoffen in te leveren.  Er zijn verschillende manieren om het kunststof leidingafval in te leveren.

1. Gratis inleveren kunststof leidingafval bij Omniplast te Veghel
Op ons terrein in Veghel hebben wij een inlevercontainer staan. Na aanmelding en met in acht neming van de voorwaarden (verderop in dit artikel) kan het afval gratis worden ingeleverd. Aanmelden kan via het telefoonnummer +31 (0)413 380 800.

2. BIS-bigbag (tot 2 m³)
De tweede optie is het inzamelen in een big bag. Hier kan een kleine hoeveelheid (max. 2m3) te recyclen kunststof leiding afval in worden verzamelt. Deze bigbag kunt u via Omniplast aanschaffen.
Wanneer de bigbag vol is, kunt u deze laten ophalen. Dit doet u door met BureauLeiding te bellen (telefoonnummer +31 (0)70 44 40 650). Hierbij geeft u aan dat het gaat om een BIS-bigbag. De big-bag zal dan worden opgehaald. Normaliter zal dit binnen 5 werkzagen zijn.

3. Zelf een container laten plaatsen
Voor een grote hoeveelheid afval (tot 40m3) kan er ook direct bij BureauLeiding een container worden besteld. Klik op de volgende link voor de procedure of aanvraag van een container: Aanvragen BIS-container

Voorwaarden inleveren kunststof leidingafval.

Aan het inleveren van kunststof leidingafval zijn nog enkele voorwaarden verbonden. Hieronder een overzicht wat er wel en niet in de container/bigbags mag:
WelNiet
Kunststof buizen en hulpstukken van PVC, PE en PP, alsmede de doppen die op deze zitten.
Kunststof dakgoten en hulpstukken van PVC, PE en PP, alsmede de doppen die op deze zitten.
De buizen en hulpstukken mogen niet stukgeslagen of vermalen worden of in de container aangestampt worden. Dit geldt als vervuiling en zal worden afgekeurd.
Alles moet schoon worden aangeleverd, bijvoorbeeld materialen schoonspuitenZand, leem en modder gelden als vervuiling en worden als zodanig in rekening gebracht.
De buizen en hulpstukken moeten vrij zijn van chemische verontreiniging.Onder geen beding:
Polyester producten (ook indien met PVC of PE verbonden), folie, (tuin)slangen, buizen met sproeivoorzieningen, ontlasting, elektrolas koppelingen, kabelgoten & dakgoten van ander materiaal dan PVC of PP, ijzer, kunststof drainage buizen met ommanteling, tuinstoelen, producten van ABS, stortbakken, speciekuipen, emmers, kabels, haspels, golfplaten, jerrycans, vuilniszakken, zaagsel, koffiebekers, raamprofielen, e.d.
Voor overige voorwaarden, verwijzen wij u graag door naar BureauLeiding

Let er wel op dat u eigenaar blijft van het aangeboden afval tot acceptatie door de verwerker. BureauLeiding en het BIS worden of zijn nooit eigenaar van het aangeboden kunststof leidingafval.
 
Omniplast en BureauLeiding, samen voor een circulaire toekomst #making progress.

Thema's

Duurzaamheid

Recyclen

BureauLeiding

Making Progress

Heeft u ook een uitdaging voor ons?
Neem contact met ons op.
+31 (0) 413 - 380 800info.veghel@omniplast-group.com

Toegepaste producten

Voor het afvoeren van water biedt Omniplast een breed aanbod aan afvoerleidingen en bijpassende hulpstukken. Vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen met een KOMO keurmerk en DUBO certificaat voor een lange en onderhoudsvrije levensduur.

Voor het veilig transporteren van water en vloeistoffen onder hoge druk biedt Omniplast een breed aanbod aan kunststofleidingen en hulpstukken. Zowel KIWA keur als Irrigatie kwaliteit buizen garanderen een lange en onderhoudsvrije levensduur.

Markt

Ook in de industrie wordt gevraagd om betrouwbare en onderhoudsvrije leidingen. Voor uiteenlopend processen en voor uiteenlopende productiebewerkingen.