Nieuws

Gezond en veilig drinkwater komt niet vanzelf.

Gezond en veilig drinkwater komt niet vanzelf.

Energietransitie? Een stijgende vraag naar water? Duurzaamheid? Het zijn thema’s die hoog op de agenda staan van de waterbedrijven in ons land. Thema’s die een steeds grotere uitdaging lijken. Het is dan ook begrijpelijk dat de verenigde waterbedrijven in Nederland (WEVIN), jongstleden december aandacht vroeg aan onze overheid voor betere financieringsmogelijkheden om voorbereid te zijn voor de aanzienlijke infra- en systeeminvesteringen die noodzakelijk zijn.
 
Het waterbedrijf Vitens heeft alleen al in het afgelopen jaar een ruime 180 miljoen geïnvesteerd om zowel winning als productie van drinkwater te kunnen garanderen.
Het gebruik van drinkwater zal, volgens de waterbedrijven, de komende jaren met zo’n 50% stijgen. Een feit dat vooral te danken is aan de toenemende droogte.
 Een knelpunt wordt veroorzaakt door een rentevergoedingplafond waaraan waterbedrijven gehouden zijn. Nieuwe noodzakelijke financieringen voor uitbreiding en vervanging van infrastructuur zijn door dit renteplafond moeilijker te financieren. Om geld uit de ‘markt’ te kunnen halen, zullen wellicht iets hogere vergoedingen toegestaan dienen te worden, zo vinden de waterbedrijven.
 
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft toegezegd mee te gaan denken aan oplossingen.